عصر عاشورا (بر اساس دانشنامه امام حسین علیه السلام)

مشخصات کتاب:

  • نام کتاب: عصر عاشورا (بر اساس دانشنامه امام حسین علیه السلام)

  • زبان کتاب: فارسی

  • نویسنده: مهدی غلامعلی

  • ناشر: .

  • تاریخ انتشار: 1391