روز عاشورا بر اساس دانشنامه امام حسین (ع)

مشخصات کتاب:

  • نام کتاب: روز عاشورا بر اساس دانشنامه امام حسین (ع)

  • زبان کتاب: فارسی

  • نویسنده: احمد غلامعلی

  • ناشر: دارالحدیث

  • تاریخ انتشار: 1391

دریافت فایل کتاب: